Rozesmáté děcko je nezisková organizace, která vznikla z podnětu lidí, kteří chtějí vytvořit alternativu v běžném výchovném a vzdělávacím systému. Spolek provozuje od 1.3.2018 Dětskou skupinu v denním režimu. Chceme pomoci matkám, které jsou znevýhodněné na trhu práce z důvodu mateřství. 

Skupinu může navštěvovat maximálně 12 dětí, a to od 2 do 6 let

Předškolní období je pro dítě vstupem do světa poznání. V skupině je zaručen zcela individuální a pozitivní přístup. Odmítáme direktivní jednání s dětmi. Nezaměřujeme se na chyby, ale oceňujeme úspěchy dětí. Dáváme dětem možnost vybrat si činnost a učíme je zodpovědnosti. Dětem nabízíme možnost pracovat s různými pomůckami, které přirozeně rozvíjí všechny typy inteligence. 

Co chceme

 • Vytvořit místo, kde jsou děti, rodiče a průvodci partnery.
 • Umožnit harmonický rozvoj osobnosti dítěte na úrovni vědomostí, dovedností a postojů.
 • Vytvořit prostor pro děti, které se mohou samy rozhodovat a tím věci kolem sebe měnit.         
 • Umožnit dětem pobyt venku v co největší míře, aby mohly experimentovat a učit se pozorováním a vlastními zážitky.
 • Pečovat o zdravý životní styl dětí -  zdravé stravování a dostatek pohybu v přírodě.          
 • Podporovat základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.
 • Poskytovat bezpečný prostor pro poznávání okolního světa.

Co nechceme

 • Nutit děti do činností, které dělat nechtějí. U nás mohou děti pracovat samostatně podle svého rozhodnutí.
 • Být prostorem bez pravidel. Skupina funguje dle vnitřního řádu, děti se učí respektovat vymezené hranice a podílejí se na tvorbě pravidel.
 • Poučovat děti o tom, jak mají vnímat svět kolem sebe. Děti i průvodci jsou si u nás zcela rovni.
 • Být prostorem pouze pro děti. Rodiče mohou kdykoli přijít do skupiny a zapojit se do činnosti společně s dětmi.
 • Mít plnou hernu hraček, které děti znají. Podporujeme tvůrčí činnost a výrobu vlastních hraček z ekologických materiálů.