Název projektu: Rozesmáté děcko - dětská skupina

Číslo projektu: CZ 03.1.51./0.0/19_101/0015704

Operační program zaměstnanost (OPZ) - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Spolek nadále pomáhá rodičům sladit jejich pracovní a rodinný život. Kapacita skupiny (12 dětí) je v tuto chvíli naplněna. 

Projekt je podporován z Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.