Denní režim

7.00 –  8.30 příchod, individuální hra, volný program

8.30 –  9.00 přivítání, cvičení

9.00 – 10.00 hygiena, příprava svačiny, svačina

10.00 – 11.30 činnosti zaměřené na rozvoj  - pobyt venku

11.30 – 12.30 hygiena, oběd (možnost vyzvednutí dětí)

12.30 – 14.00 zklidnění, odpočinek, čtení pohádek

14.00 – 14.30 hygiena, příprava svačiny, svačina

14.30 – 17.00 odpolední hry, pohybové aktivity, volná hra – pobyt venku

Vše se uzpůsobuje potřebám a zájmům dětí a jejich rodičů.