Jsme jen pozorovateli a někdy také nástroji, které naše děti používají pro své cíle, jež si samy zvolily. (Peter Gray)

Hernu si lze představit jako rozdělené koutky, ze kterých si děti mohou samy vybrat činnost, která je pro ně zajímavá. Jsou zde použity různorodé pomůcky a materiály, které lákají děti k objevování a motivují je k činnosti. Podporujeme tvořivost a fantazii.

Součástí denního režimu jsou také kolektivní činnosti, které dětem umožňují rozvíjet komunikační dovednosti a učí je spolupracovat.

Knihy a písmena

Pohodlný koutek vybavený paletovým gaučem s velkým množstvím polštářů a samozřejmě koutek plný knih a časopisů. Děti se zde seznamují s knihami, čtením a písmem, které mohou napodobovat. 

Divadlo a hudba

Zábavný koutek s loutkami, maňásky, hudebními nástroji a převleky pro děti. 

Kostky a manipulační hry

Kostky všech tvarů, barev a velikostí. Děti mohou tvořit bez omezení a zlepšovat tak své motorické schopnosti a prostorové vnímání. Umět hrát i prohrát. Manipulační hry děti seznamují s barvami, čísly, tvary a učí je trpělivosti zábavnou formou.

Domácnost

V kuchyni se děti učí základům stolování, přípravě pokrmů a úklidu. Děti nepracují s napodobeninami v herně, ale se skutečnými surovinami, ve skutečné kuchyni během celého dne.

Ateliér

Kreativní prostor pro malé umělce. Děti mohou samostatně nebo ve skupinkách tvořit svá díla, rozvíjet fantazii a zručnost. 

Pokusy a objevy

Koutek plný přírody. Dětem jsou zde k dispozici přírodniny a rostliny ke zkoumání. Součástí tohoto koutku je mikroskop a lupa.

Dílna

Kutilský koutek, který rozvíjí manuální zručnost dětí. Je zde kladen důraz na bezpečnost.

 

Věkově smíšená hra je méně soutěživá, kreativnější a více napomáhá k procvičování nových dovedností.  (Peter Gray)