03. 04. 2016

Dobrovolnická brigáda v Jedlé zahradě

Zveme všechny dobrovolníky, rodiče a děti na sobotní brigádu, kterou zahájíme rekonstrukci Jedlé zahrady.